امروز:
چهار شنبه 29 شهريور 1396
بازدید :
1208
احساسات باران
بايد اي دل اندكي بهتر شويم
يا نه! اصلاً آدمي ديگر شويم
از همين امروز هنگام نماز
با خدا قدري صميمتر شويم
سوء ظن در خوبي گل‌ها بد است
يادمان باشد كه خوش باور شويم
مثل رؤياي درخت و روح گل
زير احساسات باران تر شويم
با همه افسردگي امّيدوار
آتش در زير خاكستر شويم
زير دست و پاي داغ آفتاب
مثل خواب لاله‌اي پرپر شويم
ثابت محمودي (سهيل)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :