امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
1145
سلام من
سلام من
به غنچه‌اي كه صبحدم
به خنده باز مي‌شود
سلام من
به آن پرنده‌ي سپيد شادمان
كه در سپيده با نسيم
ترانه ساز مي‌شود
سلام من
به پيچكي كه صبح دست سبز او
به سوي آسمان بي‌كران دراز مي‌شود
سلام من
به هر چه و به هر كسي كه با سحر
تمام جسم و جان او
پر از نماز مي‌شود
بيوك ملكي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :