امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
1183
نماز
معراج هر مقدس و هر پارسا نماز
تنها ستون محكم دينِ خدا نماز
مقصود از رسالت پيغمبران چه بود؟
اصل رسالتِ همه انبيا نماز
طاعات بندگان خدا مي‌شود قبول
از بنده گر قبول كند كبريا نماز
هرگز به گردِ منكر و فحشا نمي‌رود
چون مي‌كند ز منكر و فحشا رها نماز
بي شك به قربِ حضرت محبوب مي‌رسد
هر كس كند اقامه به صدق و صفا نماز
در هر شبانه روز بود پنج بار فرض
در صبح و ظهر و عصر، غروب و عشا نماز
فرزند من فريضه‌ي حق را بجاي آر
زيرا كه گشته فرض به شاه و گدا نماز
در آن زمان كه بانگ اذان مي‌شود بلند
بشتاب تا كنيم به مسجد ادا نماز
آغاز هر نماز به تكبير مي‌شود
تا بر خدا بريم به دور از ريا نماز
نيّت كنيم و قصد تقرّب به ذات او
يعني براي غير بود ناروا نماز
خواهي ز رنج و زحمت دنيا رها شوي
دردِ تو را است راه علاج و شفا نماز
راه بهشت همسفران در اطاعت است
يعني بود به جنّت حق رهگشا نماز
داني پيام شاه جگر تشنگان چه بود
در تنگناي حادثه‌ي كربلا، نماز
آماج تير دشمن دين بود و مي‌گشود
تفتيده لعلِ خويش به تسبيح يا نماز
خوش گفت «عندليب» خدايا قبول كن
از راه لطف، بنده‌ي دلداده را نماز
محمود عندليب ـ اصفهان
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :