امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
1221
عطر خوشبوي سحر
گاهگاهي يك نسيم
مي‌وزد از دور دست
عطر خوشبوي سحر
كوچه را پر كرده است
ياس‌ها با روي باز
گرمِ لبخند و سلام
غرق صحبت با خداست
ياكريمي روي بام
مادرم پهلوي حوض
باز مي‌گيرد وضو
مي‌نشيند توي حوض
عكس دست و روي او
مثل گل وا مي‌شود
جانماز مادرم
خانه زيبا مي‌شود
با نماز مادرم
محمد عزيزي (نسيم)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :