امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
1194
نماز صبح
باز هم مرغ سحر
بر سر منبر گل
دمبدم مي‌خواند
شعر جان پرور گل
باز از مسجد شهر
صوت قرآن آيد
با نسيم سحري
عطر ايمان آيد
كودك خوش سخنم
شب فراري شده باز
ديده را باز بكن
شده هنگام نماز
باز خورشيد قشنگ
آمد از راه دراز
باز در دشت و دَمَن
چشم نرگس شده باز
خيز از بستر خواب!
كودك زيبا روي
وقت بيداري شد
خيز و تكبير بگو!
«احد ده بزرگي»
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :