امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
1283
تضرع
هنگام نماز است بپا خيز دوباره
فرياد بزن بانگ دلاويز دوباره
خاموش نما آتش عصيان به وضويي
از هر چه به جز دوست بپرهيز دوباره
روي آر به درگاه فروزنده‌ي دل‌ها
از ديده نمي اشك فرو ريز دوباره
«مخلص» به تضرع سر تسليم فرود آر
بر رحمت او دست بياويز دوباره
سيد حجت الله آزاد «مخلص»
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :