امروز:
يکشنبه 30 مهر 1396
بازدید :
1537
مولوديه

الا يا ايها العالم بيارائيد محفل‌ها
كه آمد نيمه‌ي شعبان و حل گرديد مشكل‌ها
هزاران كشتي شادي زده پهلو به ساحل‌ها
ببندد كاروان غم به سوي گور محمل‌ها
بيا ساقي لبالب كن زمي پيمانه دل را
كه از گلبانگ جاء الحق فراري گشت باطل‌ها
احد با ميم پيوند اخوت بست و احمد شد
گل نرجس شكوفا گشت و هم نام محمد شد
قلم در دست من امشب نواي ديگري دارد
سخن در طبع من قدر و بهاي ديگري دارد
لبم بر ذكر حق حمد و ثناي ديگري دارد
دلم شوق لقاي دلرباي ديگري دارد
فضاي سامرا حال و هواي ديگري دارد
زمين و آسمان امشب صفاي ديگري دارد
احد با ميم پيوند اُخوت بست و احمد شد
گل نرجس شكوفا گشت و هم نام محمد شد
بيا در بزم ما اي دل ببين قدرت نمائي را
زخود بيگانه شو درياب فيض آشنايي را
مهياي گدائي كن تو كشكول گدائي را
زيمن مقدم مهدي ببين لطف خدائي را
بگردش آر، اي ساقي تو آن جام طلائي را
كه نوشم باده و گويم حديث دل ربائي را
حسن فرح بخشيان (ژوليده‌ي نيشابوري)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :