امروز:
چهار شنبه 29 شهريور 1396
بازدید :
764
چرا بيشتر اديان مركزيتشان در خاورميانه است؟

اينكه چرا اكثريت انبياء و خصوصاً انبياء اولوالعزم در خاورميانه مبعوث گرديدند بطور دقيق و روشن، معلوم نيست و خداوند متعال بهتر مي داند و لكن بطور احتمال مي توان گفت كه خاورميانه از نگاه آب و هوا مناطق مستعد براي زيست بوده است و از اين سبب بيشتر مردم از قديم در همين محدوده متمركز بوده و زندگي مي كرده اند و داراي تمدن نيز بوده اند. و از همين منطقه به ساير مناطق جهان گسترش يافته اند. از آنجايي كه هدف انبياء از بعثت، هدايت مردم بسوي كمال و تعالي، توحيد و يكتا پرستي مي باشد و مي خواهند آنها را با فطرت توحيدي آشنا نمايند. لذا بهترين مكان براي تبليغ آئين توحيدي و پذيرش دعوت آنها محدوده خاورميانه بوده است. لذا اكثر انبياء و خصوصاً انبياء اولوالعزم در خاورميانه مبعوث گرديده اند كه در حقيقت محل اتصال سه قاره مهم آسيا، اروپا و آفريقا به حساب مي آمده است.
علاوه بر اين از آنجايي كه مردم اين منطقه از ابتداي هبوط آدم با آئين توحيدي و پيامبران الهي آشنا بوده، لذا دعوت آنها به سوي توحيد و يگانه پرستي و بطور كلي هدايت آنها نسبت به جاهاي ديگر سهل و آسان بوده است.
انبياء براي نشر و گسترش اهداف خويش در ساير مناطق جهان از آنها استفاده نموده اند. از طرفي بايد متوجه اين نكته بود كه مبعوث نشدن پيامبران اولوالعزم در مناطق ديگر جهان مساوي با نبودن پيامبر الهي نيست بلكه خداوند پيامبران زيادي را برانگيخته است كه آئين و شريعت اولوالعزم را تبليغ كرده و پيام الهي را به همه نقاط جهان رسانده اند. و همه مردم جهان از هدايت آنها استفاده نموده اند.  والسلام

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. تارريخ تمدن، ويل دورانت، ج اول، مشرق زمين يا گهواره تمدن.
2. تاريخ جامع اديان، جان بي ناس.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :