امروز:
شنبه 29 مهر 1396
بازدید :
779
من مي خواهم بيشتر در مورد مذاهب اسلامي بدانم مرا راهنمايي كنيد؟

بعد از رحلت رسول گرامي اسلام ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ به طور كلي مسلمانان به دو شعبه و مذهب تقسيم شدند. برخي در مسئله امامت و رهبري ديني و سياسي امت اسلامي بر طبق دستور قرآن و نص پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ از علي(ع) پيروي كردند و به نام شيعه علي در جامعه اسلامي مطرح گشتند و امروز اين مذهب به مذهب اهل بيت و شيعه اماميه اثنا عشري (دوازده امامي) معروف مي باشد. و مذهب فقهي آنان در مقابل مذاهب چهارگانه اهل سنت به نام مذهب جعفري ياد مي شود.
بعدها فرقه هاي ديگري از قبيل اسماعيليه, زيديه, كيسانيه, فطحيه, و اقفيه و فرقه هاي غلات و اهل حق نيز در ظاهر به نام شيعه به وجود آمدند كه برخي از آنان در مسائل توحيد و نبوت و برخي ديگر در مسئله امامت به انحراف رفته و حتي برخي مثل طائفه غلات از دين اسلام خارج گشته اند که بیشتر آنان منقرض شده و تنها اسماعیلیه، زیدیه و اهل حق به زندگی ادامه داده اند.
در مقابل شيعه علي و مذهب اماميه اثنا عشري گروهي در عمل گرفتار قدرت طلبي سياسي گشته و مسلمانان را بعد از رحلت رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ در برابر عمل انجام شده قرار داده و زمام رهبري امت اسلامي را به دست گرفتند. و پيروان آنان بعدها اين عمل آنان را توجيه نمودند و گفتند كه امامت و رهبري امت اسلامي به مردم واگذار شده و هيچ نيازي به نص و دستور خدا و پيامبرـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ ندارد و اين مردم است كه بايد براي خود هر كسي را كه مي خواهد امام و رهبر تعيين كنند و يا هر كسي كه با زور و قدرت نظامي بر مسلمانان مسلط گردد او امام و خليفه خواهد بود.
اين طائفه بعدها به اهل سنت معروف گشتند و تا امروز اختلاف آنان هم در مسئله امامت و هم در برخي از مسائل اعتقادي و فقهي با شيعه دوازده امامي باقي بوده و باعث جنجال هاي زيادي شده است.
فرقه هاي ديگري نيز به نام معتزله, خوارج, اهل حديث, مرجئه, قدريه و مفوضه و وهابيت از زير مجموعه اهل سنت به شمار مي آيند. و امروز عمده اهل سنت را از نظر كلامي فرقه اشاعره و ماتريديه تشكيل ميدهند و از نظر فقهي از چهار مذهب, حنفي, مالكي, شافعي و حنبلي پيروي مي كنند.
يكي از فرقه هاي اسلامي, فرقه تصوف مي باشد كه در ابتدا در ميان اهل سنت به وجود آمده و بعدها در بين شيعيان نيز براي خود طرفداراني پيدا كرده است. و امروز تصوف به طريقتها و فرقه هاي بي شماري انشعاب پيدا نموده كه از نظر اعتقادي هيچ اختلافي با هم ندارند منتهي تشكيلات و رهبري شان از هم متمايز مي باشد.
براي آشنايي با فرقه ها و مذاهب اسلامي كافي است كه به كتاب هايي كه در اين زمينه تدوين شده رجوع شود. و براي اين منظور كتابهاي فرق و مذاهب كلامي «رباني گلپايگاني»، فرهنگ فرق اسلامي«محمد جواد مشكور»، آشنايي با فرق و مذاهب اسلامي «رضا برنجكار»، ملل و نحل «شهرستاني»، ملل و نحل «آيه الله سبحاني» پيشنهاد مي شود. و براي تحقيق استدلالي در مسائل اعتقادي آنان بايد به كتاب هاي كلامي هر كدام از اين فرقه ها رجوع شود.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :