امروز:
شنبه 1 مهر 1396
بازدید :
1117
آهنگ دلنشين قرآن
سيد قطب در تفسير خود مي‌نويسد: زماني ما شش نفر مسلمان بايك كشتي مصري اقيانوس اطلس را به سوي نيويورك مي‌پيموديم. مسافران كشتي 120 مرد و زن بود و جزما كسي در ميان مسافران مسلمان نبود. در روز جمعه به اين فكر افتاديم كه نماز جمعه را در قلب اقيانوس و بر روي كشتي انجام دهيم و علاوه بر اقامه فريضه مذهبي يك حماسه انقلابي در مقابل يك مبشر مسيحي كه در داخل كشتي نيز دست از برنامه تبليغي خود بر نمي‌داشت بيافرينيم، به خصوص كه او حتي مايل بود ما را هم به مسيحيت دعوت كند.
ناخداي كشتي كه يك نفر انگليسي بود موافقت كرد و به كاركنان كشتي نيز كه همه از مسلمانان افريقا بودند اجازه داده شد كه با ما نماز بخوانند، آنها از اين موضوع بسيار خوشحال شدند. زيرا اين نخستين باري بود كه نماز جمعه بر روي كشتي انجام مي‌گرفت.
من به خواندن خطبه نماز جمعه پرداختم و جالب توجه اينكه مسافران غير مسلمان اطراف حلقه زده بودند و با دقت به انجام اين فريضه اسلامي نگاه مي‌كردند. پس از پايان نماز گروه زيادي از آنها نزد ما آمدند و اين موفقيت را به ما تبريك گفتند، ولي در ميان اين گروه خانمي بود كه بعدها فهميدم يك مسيحي يوگسلاوي است كه از جهنم «تيتو»[1] و كمونيسم او، فرار كرده است.
او فوق العاده تحت تأثير نماز ما قرار گرفته بود به حدي كه اشك از چشمانش سرازير بود و قادر به كنترل خويشتن نبود. به زبان انگليسي ساده و آميخته با تأثير شديد و خضوع و خشوع خاصي سخن مي‌گفت... به او گفتيم كه ما با لغت عربي صحبت مي‌كرديم. ولي او گفت:
هر چند يك كلمه از مطالب شما را نفهميدم امّا به وضوح ديدم كه اين كلمات آهنگ عجيبي داشت. امّا از اين مهمتر مطلبي كه نظر مرا فوق العاده به خود جلب كرد اين بود كه در لابه لاي خطبه شما جمله‌هايي وجود داشت كه از بقيه ممتاز بود. آنها داراي آهنگ فوق العاده مؤثر و عميقي بودند.‌ آن چنان كه لرزه بر اندام من مي‌انداخت. يقينا اين جمله‌ها مطالب ديگري بودند. فكر مي‌كنم شما به هنگامي اين جمله‌ها را ادا مي‌كرديد وجودتان از روح القدس جان مي‌گرفت! من كمي فكر كردم و متوجه شدم اين جمله‌ها همان آياتي از قرآن بود كه من در اثناي خطبه و در نماز آنها را مي‌خواندم. اين موضوع ما را تكان داد و متوجه اين نكته ساخت كه آهنگ مخصوص قرآن آن چنان مؤثر استكه حتي بانويي را كه يك كلمه از مفهوم آن را نمي‌فهمد تحت تأثير شديد خود قرار مي‌دهد.

[1] . رئيس جمهور وقت. 0
تفسير في ظلال القرآن، ج 4
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :