امروز:
دوشنبه 24 مهر 1396
بازدید :
1322
مشورت با آينده نگر آگاه
مرحوم علاّمه مجلسي به نقل از مرحوم شيخ بهائي رضوان اللّه عليهما استخاره اي را نقل كرده است و آن را به امام زمان عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف با اين كيفيّت نسبت داده است : تسبيح را به دست گرفته و سه مرتبه گويد: اللّهمّ صلّ علي محمّد و آل محمّد و سپس مقداري از دانه هاي تسبيح را در مُشت گرفته و پس از آن دانه ها را - دو عدد، دو عدد - رها نمايد، پس اگر يك دانه باقي ماند خوب است و آن كار مورد نظر خويش را اقدام نمايد، ولي چنانچه دو عدد باقي بماند، خوب نيست و نبايد اقدام كند. همچنين مرحوم صاحب جواهر استخاره اي را به حضرت حجّت عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف با اين كيفيّت نسبت داده است : پس از آن كه تسبيح را در دست گرفتي ، بايد مراد خويش را نيّت كني و سه مرتبه صلوات بر محمّد و آلش عليهم السلام بفرستي و سپس مقداري از دانه هاي تسبيح را در مشت بگيري . بعد از آن ، دانه ها را - هشت تا، هشت تا - رها كرده ، در نهايت اگر يكي باقي بماند، متوسّط است و اقدام بر انجام آن كار بهتر مي باشد، ولي اگر دو عدد بماند، بهتر است كه آن كار ترك شود. امّا اگر سه عدد باقي مانده باشد، انجام آن كار و ترك آن يكي است و فرقي ندارد. و چنانچه چهار عدد باقي بماند، خيلي بد است و نبايد به آن كار اقدام نمايد. اگر پنج عدد باقي بماند، خوب است ولي زحمت و سختي دارد. اگر شش عدد باقي بماند، خيلي خوب است و بايد در آن كار تعجيل نمايد. و اگر هفت عدد باقي بماند، مانند آن موردي است كه پنج عدد باقي مانده باشد. ولي اگر هيچ باقي نماند، بسيار بسيار بد است و ضرر و زيان زيادي را در بردارد.
چهل داستان و چهل حديث از امام زمان(ع)/ عبدالله صالحي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :