امروز:
چهار شنبه 26 مهر 1396
بازدید :
1081
حيوان سركش
اميرالمومنين عليه السلام جنايت هاي حيوان سركش را در اولين دفعه موجب ضمان نمي دانست ولي در نوبتهاي بعد صاحبش را ضامن مي كرد. مؤ لّف :
علت عدم ضمان در دفعه اول عدم علم صاحب اوست ، ولي در دفعات بعد، چون صاحبش از حال حيوان باخبر بوده وظيفه داشته از او مراقبت كند.
قضاوتهاي امير المومنين(ع) / محمد تستري
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :