امروز:
پنج شنبه 27 مهر 1396
بازدید :
1081
ديه نوزاد
از زني بدكار نزد عمر گزارش دادند، عمر ابتداء او را تهديد نموده آنگاه احضارش كرد. زن سخت بهراسيد و از شدت فزع او را درد زاييدن عارض شده به خانه اي پناه برد و پسري از او متولد گرديد نوزاد پيوسته گريه مي كرد تا اين كه درگذشت ، عمر از شنيدن اين خبر بسيار ناراحت گرديد، ترسي فوق العاده به او دست داد، گروهي از مجلسيان او را دلداري داده و گفتند: اي خليفه! چيزي بر تو نيست . عمر گفت : برويد و مساله را از علي عليه السلام بپرسيد، و چون پرسيدند حضرت عليه السلام به آنان فرمود: اگر اجتهاد كرده اين حكم را به او گفته ايد به حق نرسيده ايد، و اگر بدون تامل گفته ايد باز هم خطا كرده ايد. و آنگاه به عمر فرمود: ديه فرزندت بر عهده ات مي باشد.
قضاوت هاي امير المومنين(ع) / محمد تستري
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :