امروز:
پنج شنبه 27 مهر 1396
بازدید :
1140
فرق سگ و گوسفند
مردي اعرابي از اميرالمومنين عليه السلام پرسيد؛ سگي را ديدم با گوسفندي جستن كرد و از آنها حملي به هم رسيد، آيا اين حمل به كداميك ملحق است ؟ آن حضرت عليه السلام فرمود: او را در كيفيت خوراكش ‍ آزمايش كن ، اگر گوشتخوار بود سگ است و اگر علف خوار بود گوسفند. اعرابي : او را ديده ام گاهي گوشت خورده و گاهي علف . علي عليه السلام او را در آب آشاميدن آزمايش كن ، اگر با دهان آب مي خورد گوسفند است و اگر با زبان آب مي خورد سگ است . اعرابي : هر دو جور آب مي خورد.
علي عليه السلام او را در راه رفتن آزمايش كن ، اگر دنبال گله مي رود سگ است و اگر وسط يا جلو گله مي رود گوسفند است . اعرابي : گاهي چنين است و گاهي چنان . علي عليه السلام او را در كيفيت نشستن ملاحظه كن ، اگر بر شكم مي خوابد گوسفند است و اگر بر دم مي نشيند سگ است . اعرابي : گاهي به اين ترتيب مي نشيند و زماني به آن ترتيب . علي عليه السلام او را ذبح كن اگر در شكمش شكنبه ديدي گوسفند است و اگر روده وامعاء ديدي سگ است . اعرابي از شنيدن اين نكات دقيق و متحير و مبهوت شد.
قضاوتهاي امير المومنين(ع) / محمد تستري
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :