امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
1000
نذر آيت اللّه بروجردي
مرحوم حضرت آية اللّه العظمي آقاي بروجردي مرجع وقت جهان تشيع (رض) در آن زماني كه در شهرستان بروجرد بودند نذر كردند كه اگر خشم و عصبانيت خود را كنترل نكنند و به افراد تندي نمايند يكسال روزه بگيرند. يك روز هنگام مباحثه علمي با يكي از شاگردان خود به خاطر اين كه آن شاگرد مطالب غيرمنطقي و بي ارتباط با موضوع بحث مي گفت طاقت نياوردند و نسبت به او تندي نمودند. و در اين جا بود كه نذر آقاي بروجردي شكسته شد. بعد يك سال روزه گرفتند تا نذر خود را اداء كنند. در اين جا به ياد اين سخن حضرت امام زين العابدين عليه السلام افتادم ، كه در مقام دعا خطاب به پروردگار متعال مي فرمايد: پروردگار! مقام مرا در ميان مردم بالا مبر مگر آن كه به همان اندازه ، مقامم را نزد خودم پايين آور .(صحيفه سجاديه دعاي مكارم الاخلاق)
داستانهايي از علما/عليرضا حاتمي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :