امروز:
پنج شنبه 30 شهريور 1396
بازدید :
1340
اهميت اخلاق
ابوعلي سينا هنوز به سن بيست سال نرسيده بود كه علوم زمان خود را فرا گرفت و در علوم الهي و طبيعي و رياضي و ديني زمان خود سرآمد عصر شد. روزي به مجلس درس ابو علي بن مسكويه ، دانشمند معروف آن زمان ، حاضر شد. با كمال غرور گردويي را به جلو ابن مسكويه افكند و گفت مساحت سطح اين را تعيين كن . ابن مسكويه جزوه هايي از يك كتاب كه در علم اخلاق و تربيت نوشته بود (كتاب طهارة الاعراق)، به جلو ابن سينا گذاشت و گفت :تو نخست اخلاق خود را اصلاح كن تا من مساحت سطح گردو را تعيين كنم ، تو به اصلاح اخلاق خود محتاجتري از من به تعيين مساحت سطح اين گردو. بوعلي از اين گفتار شرمسار شد و اين جمله راهنماي اخلاقي او در همه عمر قرار گرفت.
داستان راستان/شهيد مطهري
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :