امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
1358
شبهه شيخ بهائي
محمدبن حسين عبدالصمد معروف به شيخ بهائي از علماي معروف و از مفاخر جهان تشيّع در قرن دهم و يازدهم هجري است كه بسال 1031 ه.ق از دنيا رفت و قبرش در مشهد در جوار مرقد شريف حضرت رضا(ع) است . او در يكي از سفرهاي خود، با يكي از علماي اهل تسنّن ملاقات نمود، و خود را در مقابل او، در ظاهر شافعي وانمود كرد. آن دانشمند اهل سنّت كه از علماي شافعي بود، وقتي كه دانست شيخ بهائي ، شافعي است ، و از مركز تشيّع (ايران) آمده به او گفت : آيا شيعه براي اثبات مطلوب و ادعاي خود، شاهد و دليل دارد؟ شيخ بهائي گفت : من گاهي در ايران با آنها روبرو شده ام مي بينم آنها براي ادعاي خود شواهد محكمي دارند. دانشمند شافعي گفت : اگر ممكن است يكي از آنها را نقل كنيد. شيخ بهائي گفت مثلا مي گويند: در صحيح بخاري (كه از كتب معتبر اهل سنت است) آمده ، پيامبر (ص) فرمود: فاطمة بضعة منّي من اذاها فقد آذاني و من اغضبها فقد اغضبني . :فاطمه (س) پاره تن من است ، كسي كه او را آزار دهد، مرا آزار داده و كسي كه او را خشمگين نمايد مرا خشمگين نموده است . و در چهار ورق ديگر در همان كتاب است : و خرجت فاطمة من الدنيا و هي عاضبة عليهما. :و فاطمه وفات كرد در حالي كه نسبت به ابوبكر و عمر، خشمگين بود. جمع اين دو روايت و پاسخ به اين سؤال طبق مبناي اهل سنّت چگونه است ؟ دانشمند شافعي در فكر فرو رفت (كه با توجه به اين دو روايت ، نتيجه اين است كه آن دو نفر، عادل نبودند پس لايق مقام رهبري نيستند) پس از ساعتي تاءمل گفت : گاهي شيعيان دروغ مي گويند، ممكن است اين هم از دروغهاي آنها باشد، به من مهلت بده امشب به كتاب صحيح بخاري مراجعه كنم ، و صدق و كذب دو روايت فوق را دريابم ، و در صورت صدق ، پاسخي براي سؤال فوق پيدا كنم . شيخ بهائي مي گويد: فرداي آن روز، آن دانشمند شافعي را ديدم و گفتم ، مطالعه و بررسي تو به كجا رسيد؟ او گفت : همان گونه كه گفتم ؛ شيعه دروغ مي گويند، زيرا من صحيح بخاري را ديدم هر دو روايت فوق در آن مذكور است ، ولي بين نقل اين دو روايت ، بيش از پنج ورقه فاصله است ، در حالي كه شيعه مي گفتند: چهار ورق فاصله است !! براستي عجب پاسخي ؟ و شگفت مغلطه اي ، منظور وجود اين دو روايت در آن كتاب است ، خواه بين نقل آن دو روايت پنج ورق فاصله باشد يا پنجاه ورق ، چه فرق مي كند؟!
داستان دوستان/محمد محمدي اشتهاردي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :