امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
1554
خواجه نصير الدين طوسي
يكي از علما و حكما و فيلسوفان ، محقق شيعه محمدبن حسن ، معروف به خواجه نصير طوسي است كه در 11 جمادي الاولي سال 597 ه.ق در طوس متولد شد و بسال 672 (ذيحجه) در سن 75 سالگي در بغداد وفات كرد، قبرش در كاظمين است ، و روي سنگ قبرش نوشته شده و كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد: و سگ آنها دستهاي خود را بر دهانه غار گشوده بود. و در تاريخ فوت او اين رباعي را گفته شده :
نصير ملت و دين پادشاه كشور فضل
يگانه اي كه چه او مادر زمانه نزاد
بسال ششصد و هفتاد و دو به ذيحجه
بروز هيجدهم در گذشت در بغداد
نقل شده روزي نامه اي به دست اين عالم بزرگ رسيد كه با كلمات زشت از او بدگوئي شده بود، از جمله اين سخن زشت را خطاب به او نوشته بودند يا كلب : اي سگ پسر سگ . خواجه نصير، جواب آن نامه را با كمال متانت نوشت ، از جمله نوشت اينكه به من سگ گفته اي صحيح نيست ، زيرا سگ با چهار دست و پا راه مي رود و ناخن هاي دراز دارد، ولي من قامت راست دارم و روي دو پا راه مي روم و ناخون هايم پهن است ، ناطق هستم و خنده بر لب دارم ، پوست بدنم آشكار است ، ولي پوست بدن سگ به واسطه پشم بدنش پوشيده شده است ، بنابراين ، اين نشانه ها بيانگر آن است كه من با سگ فرق بسيار دارم به همين منوال بقيه ناسزاگوئي ها را پاسخ داد، بي آنكه يك كلمه زشتي به كار برد. گويند: هنگام وفات خواجه نصير، به او گفتند: اجازه بده جنازه تو را به نجف اشرف ببريم و آنجا دفن كنيم ، در پاسخ گفت : من از امام كاظم (ع) خجالت مي كشم كه وصيت كنم جنازه ام را از كاظمين بيرون برند.
داستان دوستان/محمد محمدي اشتهاردي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :