امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
1426
قاضي نورالله
يكي از علماي بر جسته و فقها و محدثين عاليقدر اواخر قرن دهم و اوئل قرن يازدهم ، شهيد عاليمقام آيت الله سيد نورالله بن شريف الدين حسيني مرعشي ، معروف به قاضي نورالله شوشتري ، بود كه بسال 1019هجري قمري در اكبرآباد آگره هند در سن حدود هفتاد سالگي به شهادت رسيد و قبر شريفش در آنجا مزار شيعيان است . او از علماي شيعه بود، و در هندوستان زندگي مي كرد، ولي كاملا مذهب خود را مخفي مي نمود و مردم خيال مي كردند او از علماي اهل تسنن است ، سلطان وقت اكبر شاه او را به عنوان قاضي القضاة هند منصوب كرد و او اين منصب را مشروط بر اينكه طبق مذاهب چهارگانه اهل تسنن بر اساس اجتهاد خود قضاوت كند پذيرفت . او طبق مذهب شيعه اماميه قضاوت مي كرد، و اگر در موردي ، به او اعتراض ‍ مي شد، به معترضين مي گفت مطابق يكي از مذاهب چهارگانه است . مدتي از اين ماجرا گذشت تا اينكه اكبر شاه از دنيا رفت و پسرش ‍ جهانگيرشاه بجاي او نشست ، و قاضي نورالله همچنان در منصب قضاوت بود، تا اينكه يكي از علماي اهل تسنن متوجه شد كه قاضي نورالله شيعه اماميه است و جريان را فاش كرد و به جهانگيرشاه گزارش دادند، جهانگير نخست ادعاي مخالفين را رد كرد، سرانجام يكي از طلاب اهل تسنن ظاهرا به عنوان شيعه شاگرد او گرديد، او مدتي به شاگردي خود ادامه داد و در اين مدت دريافت كه قاضي نورالله كتابي بنام مجالس الؤ منين نوشته است ، با اصرار و التماس، اين كتاب را به عنوان عاريه موقت از او گرفت ، و به شاه و اطرافيانش رسانيد، آنها بر اساس آن كتاب يقين كردند كه او شيعه اماميه است ، جو سازان مردم را بر ضد آن سيد بزرگوار شوراندند، و سرانجام جهانگيرشاه نادان حكم رفض و كفر او را از علماي اهل تسنن گرفت و طبق فتواي آنها دستور داد آنقدر با تازيانه بر بدنش زدند كه اعضاي بدنش بريده بريده شد و به شهادت رسيد، و به نقل بعضي سرش را بريدند. يكي از آثار او كتاب احقاق الحق است ، يكي از علماي متعصب اهل تسنن بنام فضل بن روزبهان اصفهاني كتابي در رد كتاب نهج الحق علامه حلي نوشت ، و نام آن را ابطال الباطل گذاشت . قاضي نورالله (قدس سره) كتاب احقاق الحق را در رد كتاب ابطال الباطل ، تاءليف كرد. اين كتاب ارزشمند در سالهاي اخير با پاراقيهاي مفصل توسط مرحوم آيت الله العظمي نجفي مرعشي (قدس سره) تكميل و تهذيب شده و بنا است در 30جلد به قطع وزيري منتشر گردد كه 24جلد آن چاپ و منتشر شده است . در سنگ قبر شهيد قاضي نورالله شوشتري اين ماده تاريخ شهادت او كه به حساب ابجد مطابق با سال 1019 است نوشته شده است :
ظالمي اطفاء نورالله كرد
قرة العين نبي را سر بريد
از كتابهاي معروف او كتاب مجالس المؤمنين در دو جلد به فارسي است كه چندين بار چاپ شده و در دسترس است . كتاب احقاق الحق (به آن شكلي كه خود قاضي نورالله شوشتري تاءليف كرده) توسط عالم بزرگوار ميرزا محمد نائيني (متوفي 1305) به فارسي ترجمه شده است.
داستان دوستان/محمد محمدي اشتهاردي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :