امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
703
لطفاً ربا را توضيح دهيد؟
ربا دو گونه است: 1) رباي در قرض؛ اگر قرضي كه شخص به ديگري مي‌دهد مشروط به شرطي باشد كه به نفع قرض دهنده است ربا محسوب مي‌گردد. مثلاً شرط كند علاوه بر اصل قرض مبلغي اضافه بپردازد يا كاري براي او انجام دهد يا خانه‌اش را با اجاره كمتري در اختيار قرض دهنده قرار دهد و حتي اگر شرط كند كه قرضش را با پول نو بپردازد در حكم رباست.
2) رباي در معامله؛ اگر جنسي كه مكيل يا موزون است به مقدار بيشتري از همان جنس معامله شود رباي معاملي پيش مي‌آيد مثلاً 100 كيلو گندم خوب را به 120 كيلو گندم درجه دوم بفروشد و يا 100 كيلو گندم را به 100 كيلو گندم در 6 ماه آينده بفروشد. (ر.ک تحرير الوسيله امام خميني(ره)، ج1 ، ص536 ، م9 و ص536)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :