امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
641
تعدادي هستيم كه يك مؤسسه قرض الحسنه ايجاد كرده‌ايم و به سپرده‌هاي مردم طبق روال بانك سود مي‌دهيم و هنگام وام دادن به مردم 2% سود مي‌گيريم، حكم اين عمل چيست؟
وام گرفتن از مردم و نيز وام دادن به مردم به شرط پرداخت سود ربا و حرام است. سعي كنيد كه سنت قرض الحسنه كه ثواب آن بيش از دادن صدقه است را احيا نمائيد و مردم براي رضاي خدا پول در اختيار صندوق قرار دهند و صندوق هم براي رضاي خدا قرض الحسنه بدون سود بپردازد. البته با رضايت صاحبان وجه، صندوق مي‌تواند به تجارب يا توليد مشغول شوند و سود آن را بين سپرده‌گذاران تقسيم و مخارج صندوق را جبران نمايند. (ر.ک: توضيح المسائل دوازده مرجع، ج2، ص784).
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :