امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
673
آيا تنزيل چك و فروش اسكناس ربا است؟ و اگر هست صورت‌هاي مختلف آن را توضيح دهيد؟
خود چك حكم حواله را دارد و قابل خريد و فروش نيست ـ بلي به نظر بعضي از مراجع شخص مي‌تواند طلبي كه در ذمه ديگري دارد به خود او يا شخص ثالثي به نقد كمتر بفروشد و اين كار ربا محسوب نمي‌گردد ـ البته به نظر مرحوم امام (ره) فروش چك به شخص ثالث و به مبلغ كمتر ربا محسوب مي‌گردد.
نسبت به فروش اسكناس به كمتر و بيشتر از مبلغ تعيين شده هم برخي از فقهاي گرامي اجازه مي‌دهند كه با وجود غرض عقلائي (مثل فرار از ربا، تبديل اسكناس خرد به درشت و...) اين كار انجام گيرد ـ البته بعضي ديگر از فقها هم اجازه نمي‌فرمايند و معامله آن را صحيح نمي‌دانند ـ در خصوص مورد مي‌توانيد نظر مرجع تقليد خود را جويا شويد. (ر.ک: توضيح المسائل دوازده مرجع، ج2، ص782).
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :