امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
689
آيا اوراق مشاركت مؤسسات مختلف كه توسط بانك‌ها به مردم عرضه مي‌شود با توجه به سود تضميني كه براي اين اوراق در نظر گرفته شده است و عملاً اين سرمايه گذاري را يك سرمايه گذاري بدون ريسك براي صاحب اوراق مي‌نمايد و از طرفي ديگر در صورتي كه مؤسسه مورد نظر سود بيشتري كسب نمايد سود سپرده گذاري تغييري نمي‌كند حال آيا معامله به اين كيفيت صحيح است؟
آنچه در قانون مربوطه آمده اين است كه مردم با خريد سهام در طرح پيشنهادي دولت شركت نمايند و درصدي از سود طرح پس از تكميل به دارندگان سهام پرداخت شود و دولت چون مي‌داند كه طرح پس از تكميل بيش از 17 يا 20 درصد سود دارد پرداخت سود معادل 17% را تضمين مي‌نمايد و به عنوان علي الحساب مي‌پردازد و موظف به پرداخت مازاد سود طرح نيز مي‌باشد. اما در مقام عمل تاكنون اعلام نموده‌آند كه مازادي ندارد بنابراين تضمين سود به نحو مذكور و پرداخت وجهي بابت علي الحساب سود اشكال ندارد. (طبق سؤال از دفاتر اكثر مراجع معظم تقليد)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :