امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
1438
نماز همه چيز ماست
يكي از اسراء نمازش كه تمام شد، سربازش عراقي صدايش كرد و گفت :
- شماها از نماز خواندن خسته نمي شويد؟ هميشه مي بينم چند نفر در حال نماز هستيد، حتي شبها و نيمه شبها، شما خواب نداريد؟ آن برادر با آرامش رو به سرباز عراقي كرد و جواب داد: - ما به خاطر همين نماز اينجا اسير شده ايم . نماز همه چيز ماست . نماز نور چشم ماست.
زخم شقايق
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :