امروز:
شنبه 1 مهر 1396
بازدید :
722
اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانكه بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد ولي ندهد چه حكمي دارد؟
بدهكار موظف است فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، م2276)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :