امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
1570
شهيد رجائي، هميشه با نماز
روزي نزديك ظهر به منزل شهيد رجائي رفتم . ظهر، صداي اذان كه شنيده شد ، ايشان از جا برخاستند و براي اقامه نماز آماده شدند . ايشان را صدا زدند كه : « غذا آماده است و سرد مي شود . اگر اجازه مي فرمائيد ، بياوريم »
شهيد رجائي در همان حال فرمودند :« خير ، بعد از نماز .»
نگاهي به صورت آرام و چهره متبسم شهيد رجائي انداختم . با لبخند به من گفت :« عهد كرده ام هيچ وقت قبل از نماز ناهار نخورم . اگر هم زماني ناهار را قبل نماز خوردم و نماز را اول وقت نخواندم ، فردايش را روزه بگيرم .»
ايشان هميشه مي فرمودند :« به كار بگوئيد وقت نماز است ، به نماز نگوئييد كار دارم.
كوتاه و خواندني از نماز / نادر فاضلي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :