امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
1350
نماز جماعت پرشكوه
يكي از خاطرات خوب من درباره نماز جماعت ، مربوط به آخرين روز اسارت است . آن روز وقتي متوجه شديم كه ظهر شرعي فرا رسيده ، پتوهاي داخل آسايشگاهها را در وسط حياط پهن كرديم . از طرفي چون ماموران صليب سرخ در آنجا بودند، نگهبانها چيزي به ما نگفتند و ممانعتي نكردند. ما هم از فرصت استفاده كرديم و به اتفاق حدود 600 نفر، نماز جماعت پرشكوهي را برگزار نموديم.
مدرّس مجاهدي شكست ناپذير
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :