امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
695
آيا مجاز است كه از يك بانك غير اسلامي پول قرض شود و سود آن نيز پرداخت گردد؟ (مقلد امام)
وام گرفتن مانع ندارد ولي سود آن را ضامن نيست و قرض گرفتن با قصد دادن سود حرام است اگر چه اصل قرض صحيح است و فرقي يبن قرض گرفتن از بانك غير اسلامي و بانك اسلامي در جهت ذكر شده نيست. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص129 ، س132)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :