امروز:
شنبه 1 مهر 1396
بازدید :
1246
شير دادن با وضوء
مرحوم حجة الاسلام دكتر هادى امينى فرزند علاّمه امينى مى گويد: مادربزرگم (مادر علاّمه امينى) يك روز آمده بودند منزل ما در نجف . من مطالبى درباره زندگى علاّمه از ايشان پرسيدم . مادربزرگم به يكى از نكات عجيبى كه اشاره كردند اين بود كه مى گفت : من بعد از اينكه ايشان متولّد شد تا دو سال تمام هيچ وقت بدون وضو به ايشان شير نمى دادم و هر وقت موقع شير دادن ايشان مى شد مثل اينكه به من القاء مى شد و من مى رفتم وضو مى گرفتم و بعد به ايشان شير مى دادم و من به ياد ندارم بدون وضو به ايشان شير داده باشم و بركات زيادى در اين وضو گرفتن و شير دادن نصيبم شد.
داستانهايي از علما/عليرضا حاتمي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :