امروز:
پنج شنبه 30 شهريور 1396
بازدید :
1281
آداب همنشيني
امام صادق (ع) فرمود: پدرم از پدرش امام سجاد (ع) نقل كرد كه فرمود: اي فرزندم متوجه باش كه با پنج شخص ، همنشيني نكني و با آنها گفتگو و رفاقت در راهي ننمائي ، پرسيدم پدر جان آنها كيانند؟ فرمود:
1- زنهار كه با دروغگو همنشين مشو، زيرا او مثل سرابي است كه دور را نزديك و نزديك را در نظرت دور، جلوه مي دهد. 2- برحذر باش كه با فاسق و گنهكار همنشين شوي ، زيرا او تو را به يك لقمه يا كمتر مي فروشد. 3- و بپرهيز از همنشيني با بخيل ، زيرا او مال خود را در سخت ترين نيازهايت از تو دريغ دارد. 4- و حتماً با احمق (كم عقل) همنشين مباش ، زيرا او مي خواهد به تو سود رساند، ولي (بر اثر حماقت) به تو زيان مي رساند. 5- و مبادا با آن كس كه قطع رحم كند، رفاقت كني كه من او را در سه مورد از قرآن ، ملعون يافتم . الف : در سوره محمد آيه 22 و 23 مي خوانيم :
فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض و تقطعوا ارحامكم - اولئك الذين لعنهم اللّه فاصمهم واعمي ابصارهم . ترجمه :
اما اگر روي گردان شويد آيا جز اين انتظار مي رود كه در زمين فساد كنيد و قطع رحم نمائيد - آنها كساني هستند كه خداوند آنها را از رحمتشان دور ساخته ، پس گوشهايشان را كر و چشمهايشان را كور ساخته است . ب : در سوره رعد آيه 25 مي خوانيم : والذين ينقضون عهداللّه من بعد ميثاقه و يقطعون ما امراللّه به ان يوصل و يفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ترجمه : و آنها كه عهد الهي را پس از محكم كردن مي شكنند و پيوندهائي را كه خداوند به آن امر كرده است ، قطع مي كنند و در روي زمين فساد مي نمايند براي آنها لعنت ، و بدي مجازات در سراي آخرت است . ج : و در سوره بقره (آيه 27) مي خوانيم : الذين ينقضون عهداللّه من بعد ميثاقه و يقطعون ما امراللّه به ان يوصل و يفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون . يعني : (فاسقان آنها هستند كه) پيمان خدا را پس از آنكه محكم ساختند مي شكنند و پيوندهائي را كه خدا دستور داده برقرار سازند، قطع مي نمايند و در جهان ، فساد مي كنند، اينها زيانكارانند.
داستان دوستان/محمد محمدي اشتهاردي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :