امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
1388
دوري از مجلس شراب
منصور دوانيقي دومين خليفه عباسي ، از جنايتكاران بزرگ تاريخ است ، وي نسبت به امام صادق (ع) اهانتها و جسارتها كرد، از جمله آن حضرت را به اجبار، مدتي به حيره آورد (اين شهر نزديك كوفه بود). هارون بن جهم مي گويد: در حيره بوديم ، يكي از صاحب منصبان لشكر منصور، جمعي را به خانه خود دعوت كرد، از جمله امام صادق (ع) را نيز به آن مجلس فرا خواند، وقتي كه سفره را پهن كرده و غذا را آوردند، يكي از مهمانان آب خواست ، براي او بجاي آب ، قدحي از شراب آوردند، امام صادق (ع) تا متوجه اين موضوع شد، بي درنگ برخاست و فرمود: پيامبر خدا (ص) فرموده : ملعون است كسي كه كنار سفره اي كه در آن شراب هست بنشيند در آنجا ننشست و رفت.
داستان دوستان/محمد محمدي اشتهاردي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :