امروز:
پنج شنبه 30 شهريور 1396
بازدید :
1317
محبت به كودك
ليث بن سعد مي گويد: روزي پيامبر (ص) نماز جماعت مي خواند و جمعي به او اقتدا كرده بودند، حسين (ع) كه كودك بود، در همان نزديكي ها بود، وقتي كه رسول خدا (ص) به سجده مي رفت ، حسين (ع) مي آمد و به پشت پيامبر (ص) سوار مي شد و پاهايش را حركت مي داد، مي گفت حل حل (كه شتر را با تكرار اين واژه مي رانند) هنگامي كه رسول خدا (ص) مي خواست ، سر از سجده بردارد، حسين (ع) را مي گرفت و آرام به زمين مي گذاشت و بلند مي شد، و وقتي كه به سجده مي رفت ، باز حسين مي آمد و بر پشت رسول خدا (ص) سوار مي شد و پاهايش را حركت مي داد و مي گفت : حل حل . اين موضوع تا آخر نماز تكرار شد، يك نفر يهودي اين منظره را مي ديد، به عنوان اعتراض ، نزد رسول خدا (ص) آمد و گفت : اي محمد! شما با كودكان به گونه اي رفتار مي كنيد، كه ما اين گونه رفتار نمي كنيم . پيامبر (ص) فرمود: اگر شما به خدا و رسولش ايمان داشته باشيد، به كودكان ، مهرباني مي كنيد و با مهر و نوازش به آنها رفتار مي نمائيد. يهودي از اين دستور مهرانگيز تربيتي اسلام و بلند نظري پيامبر (ص) مجذوب اسلام شد و هماندم قبول اسلام كرد، و به صف مسلمين پيوست.
داستان دوستان/ محمد محمدي اشتهاردي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :