امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
1194
جوان يهودي
روزي سلمان فارسي از اميرالمؤمنين عليه السلام كشف يكي از اسرار نهان را درخواست كرد، اميرالمؤمنين عليه السلام او را به قبرجواني يهودي راهنمائي فرمود. سلمان به امر امام به قبرستان رفت و برزخ آن يهودي را كه محب اميرالمؤمنين بود با چشم بصيرت ديد و مشاهده كرد كه : در جايي بسيار دل گشا و خوب ، بر قصري عالي نشسته است . سلمان از او سئوال نمود كه : تو را كدام طاعت بدين مقام و منزلت رسانيده است با اين كه بر دين يهود بوده اي ؟ گفت : مرا از شرف اسلام بهره اي نبود، ولي اميرالمؤمنين علي عليه السلام را دوست مي داشتم و همان محبت خالصانه ، در برزخ موجب اين مقامات شده است.
يكصد موضوع 500 داستان/ سيد علي اكبر صداقت
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :