امروز:
جمعه 31 شهريور 1396
بازدید :
1393
اهمّيت نماز
از قول فرزند امام نقل شده است :
روز اولي كه شاه رفت ، ما در نوفل لوشاتو بوديم . نزديك به سيصد الي چهارصد خبرنگار اطراف منزل امام جمع شده بودند. تختي گذاشتند و امام روي آن ايستادند.تمام دوربينها كار مي كرد. قرار بود هر چند نفر خبرنگار يك سؤال بكنند. دو سه سؤال از امام شد كه صداي اذان ظهر شنيده شد. بلافاصله امام محل را ترك كردند و فرمودند: وقت فضيلت نماز ظهر مي گذرد. تمام حاضرين از اين كه امام صحنه را ترك كردند، متعجّب شدند. كسي از امام خواهش كرد چند دقيقه اي صبر كنيد تا حداقل چهار پنج سؤ ال ديگر بشود. امام با عصبانيّت فرمودند: به هيچ وجه نمي شود و رفتند.
چهل داستان درباره نماز و نمازگزاران _ يدالله بهتاش
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :