امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
1302
عمل به فتواي طبي
يكي از پزشكان قم چنين نقل مي كند:
هنگامي كه امام خميني - قدّس سرّه - دچار ناراحتي قلبي شدند، خود را به بالين ايشان رسانده فشار خونشان را گرفتم . فشار ايشان عدد 5 را نشان مي داد كه از نظر طبي بسيار خطرناك بود. كارهاي اوليه را انجام دادم . پس از دو ساعت كه قدري وضع بهتر شده بود ولي قاعدتا حضرت امام نبايستي حركت مي كردند، شاهد بودم كه ايشان آماده حركت شدند. عرض كردم : آقاجان ، چرا برخاستيد؟ فرمودند: نماز!
عرض كردم : آقا، شما در فقه مجتهد و من در طب . حركت شما به فتواي طبي من حرام است . خوابيده نماز بخوانيد. ايشان با احترام ، نماز را خوابيده بجا آوردند.
چهل داستان درباره نماز و نمازگزاران/ يدالله بهتاش
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :