امروز:
شنبه 1 مهر 1396
بازدید :
1018
اهميت به مردم
مهندس ميرحسين موسوي نخست وزير سابق جمهوري اسلامي ايران نقل مي كرد: ما هيئت دولت هر وقت خدمت امام خميني (قدّس سرّه ) مي رسيديم ، تاءكيد مي فرمود كه كاري نكنيد كه نتوانيد براي مردم توضيح دهيد. روزي به محضر امام رفتيم ، در رابطه با فداكاري مردم ، سخن به ميان آمد، امام فرمودند: اين مردم خيلي از ما جلو هستند. يكي از برادران اظهار داشت : اگر ما بگوئيم دنباله رو مردم هستيم ، درست است ، لكن در مورد شما كه چنين نيست . امام با شنيدن اين مطلب ، قدري ناراحت شده و فرمود: خير، اين مردم از همه ما جلوتر هستند. امام در سخني در تاريخ /3/2458 در مورد مستضعفان از مردم؛ خطاب به شخصيّتها فرمودند: اگر شما كساني را كه زير دستتان هستند، ضعيف شمرديد و به آنها خداي ناخواسته تعدّي كرديد، شما هم مستكبر مي شويد و زيردستها مستضعف.
داستان دوستان, ج5 / محمد محمدي اشتهاردي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :