امروز:
شنبه 1 مهر 1396
بازدید :
967
استوار بمانند کوه
امام خميني (قدّس سرّه ) در آن هنگام كه به نجف اشرف تبعيد بود و در حدود پانزده سال در آنجا بودند، از گروههاي مختلف ، رنجهاي فراوان ديدند (گاهي از قاسطين (طاغوتها) و گاهي از ناكثين (ليبرالهاي وابسته ) و گاهي از مارقين كه همچون خوارج زمان حضرت علي (ع ) در لباس مذهب ، آن بزرگوار را رنج مي دادند و سد راه گسترش نهضت او مي شدند). از جمله : امام خميني (ره ) به عنوان طرح حكومت اسلامي ، مساءله ولايت فقيه و حكومت اسلامي را در جلسات درس خود به بحث و بررسي كشيدند و بعد كتاب شريف حكومت اسلامي و ولايت فقيه را نوشتند. افرادي از مقدس مآبها و روحاني نماهاي مرموز به خانه امام مي آمدند و با خواهش و تقاضا، به عنوان اينكه مي خواهيم كتاب حكومت اسلامي را در بغداد و بصره و ساير بلاد منتشر كنيم ، آن كتابها را مي گرفتند و مي بردند. بعد معلوم شد در شهرهاي بغداد و بصره و...از آن كتابها خبري نيست ، و آن دوست نماهاي كوردل آن كتابها را مي بردند به چاههاي نجف يا در ميان شط فرات مي ريختند تا به اين وسيله جلو افكار امام را بگيرند خبائث و بد جنسي را ببينيد تا كجا؟ آنگاه متوجه مي شويد كه امام خميني (ره ) حدود پانزده سال در چه محيطي زندگي كرد، ولي همانند كوه در برابر آنها استوار ماند و سرانجام پيروز شد.
داستان دوستان, ج5 / محمد محمدي اشتهاردي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :