امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
1004
اهميت به بيت المال
يكي از همراهان امام در نجف در اين باره چنين گويد مرحوم حاج آقا مصطفي فرزند امام كه به نظر من فردي بي نظير بود، هفته به هفته به خدمت پدر مي آمد و خرج هفتگي اش را مي گرفت ، اما به هيچوجه بيش از مخارج ضروري زندگي چيزي به ايشان نمي داد، و هنگامي كه حاج آقا مصطفي مي خواست به مكه مشرف شود، از پول خانه اي كه در قم فروخته بود و نيز مبلغي كه تعلق به همسرشان داشت استفاده كردند. امام همواره مي فرمود: هيچكس حق ندارد از اينجا به جائي تلفن كند، تلفن داخل نجف را اجازه مي داد اما به شهرهاي ديگر را نه ، ولي اگر در مسير انقلاب بود مانند نشر اعلاميه بوسيله تلفن يا گرفتن خبر، اجازه مي دادند. يكبار فرزند امام تلفنهائي كرده بود و احتمال مي داد امام راضي نباشد، ناچار شد از جائي مبلغي بياورد و به مسئول امور مالي بدهد كه من تلفن شخصي كرده ام . يكبار برادري كه مسئول امور مالي امام بود، پشت پاكت چيزي نوشت و به خدمت امام فرستاد، امام در يك كاغذ كوچك جواب داد، و زير آن نوشت شما در اين قطعه كوچك هم مي توانستيد جواب بنويسيد، از اين رو آن برادر كاغذهاي خورده را جمع و جور مي كرد و در كيسه اي مي ريخت ، و هنگامي كه مي خواست براي امام چيزي بنويسد روي آن كاغذ پاره ها مي نوشت ، امام هم زيرش جواب را مي نوشتند.
داستان دوستان, ج5 / محمد محمدي اشتهاردي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :