امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
984
مسلماني امام خميني
چيزي كه امروز غرب بعد از گذشت دو سه دهه ، مجددا روي آن تكيه دارد براي اين كه اهميت آن را از ذهنها دور كند، جدايي دين از سياست ، و مجرد كردن دين از حقايق و واقعيتهاي زندگي است ، كه متاسفانه من مي بينم رگه هاي غلط آن گاهي اوقات در زبان بعضي از عناصر خود ما بايد در خط مقدم جبهه باشند، ديده مي شود. سياست خارجي را با دين مخلوط نكنيد؛ اين از آن حرفهاي غلطي است كه كسي مطرح مي كند، درست هم محتوايش را نمي فهمد و نمي داند لازمه ي اين حرف چيست ترويج تشيع هم همين طور است . براي ترويج تشيع هيچ عاملي بالاتر از آن نيست كه شما نشان بدهيد تشيع پرچم عدل اسلامي و آزادي از قدرتهاي استكباري را در دنيا برافراشته و حرف نويي براي ملتها آورده است . يكي از اين سران فلسطيني كه دهها سال با تفكر ماركسيستي زندگي كرده بود، بعد از انقلاب اسلامي - حدود هفده ، هجده سال پيش - در يك سخنراني در لبنان يا سوريه گفت من اعلام مي كنم كه مسلمانم . بعد يكي از آقايان علماي اهل تسنن كه آن جا بود، سخنراني كرد و گفت خيلي خوشوقتيم و خوشحال شديم كه ديديم فلاني كه از معارف است و شما او را مي شناسيد - بعد از سالها كه دوره ي جواني خود را در مرام ماركسيستي گذرانده ، حالا مسلمان شده است . او از وسط جمعيت صدا زد و گفت : نه ، اشتباه نكيند؛ من مسلماني شما را ندارم و هنوز هم به آن اعتقادي ندارم ؛ من مسلماني امام خميني را قبول دارم.
خاطرات و حکايات, ج9 / موسسه فرهنگي قدر ولايت
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :