امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
1022
كودتاي پايگاه شهيد نوژه
مقام معظم رهبري درباره كودتاي نوژه تيرماه سال 1359 مي‌فرمايد:
«ماجراي كودتاي پايگاه شهيد نوژه را ترتيب دادند. اينهم از طرف همان دستگاه‌هاي جاسوسي دشمن براي فتح ارتش بود كه اگر موفق مي‌شدند، به زعم خودشان به عمر انقلاب خاتمه مي‌دادند و اگر موفق نمي‌شدند بين مردم و ارتش و بين انقلاب و ارتش فاصله انداخته بودند.
اين توطئه، توطئه‌ي خطرناكي بود كه به وسيله ارتشي‌ها خنثي شد. شايد ملت ايران نداند، آن عناصري كه موجب شد تا توطئه‌ي كودتاي بسيار خطرناك پايگاه شهيد نوژه خنثي بشود، خود جوان‌هاي ارتشي بودند كه آمدند و به ما اطلاع دادند.
يك خلبان جوان نيمه شب آمد در خانه ما را زد، با اصرار زياد وادار كرد كه ما حرفش را گوش كنيم و گفت كه اين كودتا ظرف 24 ساعت آينده انجام مي‌گيرد.
عناصر دنباله گير اين قضيه، خود نظاميان، ارتشي‌هاي متدين آن پايگاه بودند كه بيشترين نقش را در خنثي كردن آن كودتا داشتند. يعني آن كسي كه در اين صحنه از ارتش دفاع كرد، خود ارتش بود. خودش نگذاشت چنگال دشمن به او وصل بوشد و دشمن بتواند توطئه خودش را در ارتش پياده كند.»[1]
آن جوان خلبان هم بعدها جانباز شد. الآن هم هر جا كه هست اميدواريم مشمول فضل خدا باشد.»[2]

[1] . كودتاقرار بود در شب18تيرماه 59 انجام بگيرد ونحوه عمليات چنين بود که کودتا با استفاده از فرماندهان پيشين نيروي هوايي، ژاندارمري‎ و رشته هاي ديگر ارتش رژيم شاه سابق انجام شود و کشتي هاي جنگي بيگانه نيزدر آستانه کودتا به سواحل ايران نزديک شده و باحملات موضعي کودتا را ياري نمايند و پس از وقوع کودتا دول بزرگ از جمله دولت آمريکا بلا فاصله دولت جديد را به رسميت بشناسند.
حجت الاسلام ري شهري رييس دادگا ههاي انقلاب ارتش در 24 تيرماه 59 در مورد کودتا چنين عنوان داشت :
سيصد نفر دررابطه با کودتا دستگير شدند. در طرح کودتا يک شاخه نظامي که اعضاي عمده آن را تيپ کلاه سبزهاي نوژه تشکيل داده بود شرکت داشته شاخه سياسي طرح منتصب به جبهه ملي و ملي گراها بود. اينان 17هواپيما در اختيار داشته كار آنان از بمباران فردودگاه مهرآباد شروع مي شد ، در تهران ديوار صوتي را مي شكستند و اگر پايگاه نظامي با آنان همكاري نمي كرد به وسيله اين هواپيماها آنجا را بمباران مي كردند . اينها مي خواستند پس از موفقيت، حكومت نظامي تشكيل دهند، دوسال حكومت نظاميان دوام داشت، سران كودتا از سه نفر مرد و يك نفر زن تشكيل شده بود . پول هاي كلاني رد و بدل مي گرديد و كلاه سبزهاي نوژه موظف بودند تمام فعاليت هاي نظامي را سريع به انجام رسانند و مسئوليت آنهاتصرف راديوتلويزيون و نقاط عمده سياسي تهران بود. به جز كلاه سبزهاي نوژه عده اي از بازنشستگان نظامي و سازمان نقاب نيز در اساس تشكيلات نظامي شركت داشتند: جالب اينكه حدود يك ما ه بعد از شكست اين كودنا، عراق حمله نظامي همه جانبه خود را آغاز نمود.
[2] . روزنامه‌ي جمهوري اسلامي، 5/2/1374.
حكايت نامه‌ي سلاله‌ي زهرا (س)/ حسن صدري مازندراني
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :