امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
1029
برنج نباشد، نمي‌خوريم
مادر يك شهيد، كه از بستگان مقام معظم رهبري نيز هستند، تعريف مي‌كرد:
«يك روز ميهمان ايشان بوديم. ظهر بود و ما در كنار سفره منتظر حاج آقا نشسته بوديم. وقتي ايشان آمدند نگاه به غذا كردند و گفتند:
«مثل اينكه نوع برنج با برنج روزهاي ديگر فرق كرده است؟»
خانم ايشان گفتند:
حاج آقا! روز عيد است و ميهمان هم داريم. برنج كوپني هم تمام شده است. مجبور شديم، برنج آزاد بخريم! حاج آقا ناراحت شدند و فرمود:
«بنا نبود، تغييري در زندگي ما بدهيد. ما كه با ميهمان اين حرفها را نداريم. اگر برنج نباشد، برنج نمي‌خوريم .»[1]

[1] . سيماي رهبري، معاونت آموزش و نيروي انساني نهضت.
حكايت نامه‌ي سلاله‌ي زهرا (س)/ حسن صدري مازندراني
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :