امروز:
چهار شنبه 29 شهريور 1396
بازدید :
942
شما خواهيد ماند
رهبر عزيز انقلاب از دوران حمله مزدوران شاه به مدرسه فيضيه مي‌فرمايد:
«در دوم فروردين 1342 كه مزدوران شاه خائن به مدرسه فيضيه حمله كرده بودند، ما كه طلبه‌هاي جواني بوديم و نديده بوديم كه عده‌اي با چماق و اسلحه سرد و گرم به سر مردم بريزند و عده‌اي را بكشند و يا از پشت بام به زير بياندازند، پس از نماز مغرب به دنبال امام خميني به اطاق ايشان رفتيم و ما كه بسيار بي‌تجربه بوديم نگران و ناراحت به سخنان امام گوش داديم.
امام 20 دقيقه صحبت كردند و گفتند: «اينها خوهند رفت و شما خواهيد ماند» امروز از آن روز 16 تا 17 سال مي‌گذرد و به چشم خود ديديم كه اين اميد قرآني چه اميد درستي بود. آن روز چه سلاحي ما داشتيم، كدام توپ و تفنگ را داشتيم؟ يك نامه را نمي‌توانستيم چاپ كنيم، مجبور بوديم با اشكالات فراوان يك اعلاميه را با پلي كپي و آن هم نه با دستگاه بلكه با دست تكثير كنيم و با اشكالات فراوان چاپ كنيم. چه چيز اين اميد را به امام مي‌داد جز اميد و اتكال به خدا؟ اي ملت بزرگ اگر به خدا اتكال داشته باشيد و با يكديگر متحد باشيد بدانيد بر تمام نيروهاي باطل كه امروز دنيا را پر كرده‌اند پيروز خواهيد شد.»[1]

[1] . روزنامه‌ي جمهوري اسلامي، 5/12/59.
حكايت نامه‌ي سلاله‌ي زهرا (س)/ حسن صدري مازندراني
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :