امروز:
شنبه 1 مهر 1396
بازدید :
1010
زندگي ساده
يكي از شاگردان مقام معظم رهبري، تعريف مي‌كرد:
«رهبر عزيز، چند سال قبل از پيروزي انقلاب، در خانه خود جلسه تشكيل مي‌دادند و ما در آن جلسه شركت مي‌كرديم. خانه ايشان فرش مناسبي نداشت. يك روز به اين فكر افتاديم كه فرشي برايشان تهيه كنيم.
بنابراين به بازار رفتيم. دو قالي خريديم و بدون اينكه به ايشان بگوييم، قالي‌ها را در خانه ايشان فرش كرديم. ايشان در آن ساعت در خانه نبودند.
وقتي آمدند، از ديدن قالي‌ها خيلي ناراحت شدند و گفتند:
«خوب بود اول از من راهنمايي مي‌خواستيد و بعد اين قالي‌ها را مي‌خريديد. زندگي ما با اين چيزها سازگار نيست. اگر مي‌خواستيد فرشي بخريد گليم مي‌خريديد.»
بنابراين ما مجبور شديم قالي‌ها را بفروشيم و براي خانه ايشان گليم بخريم.[1]

[1] . سيماي رهبري، معاونت آموزش و نيروي انساني نهضت.
حكايت نامه‌ي سلاله‌ي زهرا (س)/ حسن صدري مازندراني
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :