امروز:
چهار شنبه 29 شهريور 1396
بازدید :
1452
دنيا به بهاي آخرت
سمرة بن جندب ، از پول پرستان پست زمان معاويه بود، معاويه صدهزار درهم به او داد، تا در ميان مردم ، حديثي ، پيش خود ببافد، و به دروغ آيه اي كه در شاءن علي (ع ) است ، بگويد: در شاءن ابن ملجم ، قاتل علي (ع ) است . او در ميان جمعيت آمد و گفت : اين آيه (204 سوره بقره ) در مورد علي (ع ) نازل شده است ، و آن آيه اين است : و من الناس من يعجبك قوله في الحيوة الدنيا و يشهدالله علي ما في قلبه و هو الدّ الخصام : و بعضي از مردم كساني هستند كه گفتار آنها در زندگي دنيا مايه اعجاب تو مي شود، و خداوند بر آنچه در دل (پنهان مي دارند) گواه است ، در حالي كه آنان سرسخت ترين دشمنانند. اما (آيه 207 بقره ): و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ...: و بعضي از مردم ، جان خود را براي خشنودي خدا مي فروشند... در شاءن ابن ملجم نازل شده است . معاويه ، باز صد هزار درهم براي او فرستاد، او بخاطر كمي آن ، نپذيرفت ، تا چهارصد هزار درهم براي او فرستاد آنگاه قبول كرد.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :