امروز:
دوشنبه 1 آبان 1396
بازدید :
1287
شيوه حل اختلاف
بانوئي به حضور رسول خدا (صلي اللّه عليه و آله( آمد، و از شوهرش ‍ شكايت نمود، پيامبر (صلي اللّه عليه و آله ) فرمود: شوهرت را نمي شناسم ، سپس فرمود: راستي همان كه در چشمش سفيدي ، هست ؟!. بانو در عين آنكه از شوهرش شكايت كرده بود، ولي حاضر نبود كه به شوهرش نسبت نقص بدهند، لذا فوري عرض كرد: نه شوهرم چشمهاي سالم دارد، و سفيدي در چشمش نيست . پيامبر (صلي اللّه عليه و آله ) فرمود: آيا دور سياهي چشم را سفيدي قرار نگرفته ؟ او عرض كرد: آري چشم همه مردم چنين است . پيامبر (صلي اللّه عليه و آله ( فرمود: منظور من همين است . پيامبر (صلي اللّه عليه و آله ) از اين طريق ، زن عصباني را خوشحال كرد، و سپس مطالبي به او فرمود، تا به آغوش گرم خانواده برگردد، و با شوهر خود سازگار باشد. پيامبر (صلي اللّه عليه و آله ) گاهي شوخي مي كرد، ولي شوخي آن حضرت مطابق حق بود، و در عين آنكه درس صداقت را مي آموخت ، دلها را نرم مي كرد و راهگشاي مشكلات مردم مي شد.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :