امروز:
پنج شنبه 10 فروردين 1396
بازدید :
949
نهايت اطاعت
جمعي از راه دور به حضور پيامبر(ص ) رسيده و عرض كردند: ما بعضي از انسانها را ديديم كه بعضي ديگر را سجده مي كردند، آيا روا است ؟ پيامبر(ص ) فرمود: روا نيست ، اگر روا بود كه انساني ، انساني ديگر را سجده كند «لامرت المراة ان تسجد لزوجها قطعا» فرمان مي دادم كه زنها همسران خود را سجده نمايند. يعني نهايت تواضع و فرمانبري را در برابر شوهران خود داشته باشند.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي
مطالب مرتبط :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :