امروز:
جمعه 6 اسفند 1395
بازدید :
901
نهايت اطاعت
جمعي از راه دور به حضور پيامبر(ص ) رسيده و عرض كردند: ما بعضي از انسانها را ديديم كه بعضي ديگر را سجده مي كردند، آيا روا است ؟ پيامبر(ص ) فرمود: روا نيست ، اگر روا بود كه انساني ، انساني ديگر را سجده كند «لامرت المراة ان تسجد لزوجها قطعا» فرمان مي دادم كه زنها همسران خود را سجده نمايند. يعني نهايت تواضع و فرمانبري را در برابر شوهران خود داشته باشند.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي
مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :