امروز:
دوشنبه 1 آبان 1396
بازدید :
1353
شكايت زنان به پيامبر
روزي سه نفر از زنها، به حضور رسول اكرم صلي اللّه عليه و آله آمده و از شوهران خود شكايت كردند. يكي گفت : شوهر من گوشت نمي خورد.
ديگري گفت : شوهر من از بوي خوش اجتناب مي كند. سومي گفت : شوهر من از زنان دوري مي كند. رسول خدا صلي اللّه عليه و آله بي درنگ در حالي كه به علامت خشم ردايش را به زمين ميكشيد از خانه به مسجد رفت و بر منبر برآمد و فرياد كرد: چه مي شود گروهي از ياران مرا كه ترك گوشت و بوي خوش و زن كرده اند؟! همانا من خورم هم گوشت مي خورم و هم بوي خوش استعمال مي كنم و هم از زنان بهره مي گيرم ، هر كس از روش من اعراض كند از من نيست.
حکايتها و هدايتها/ محمد جواد صاحبي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :