امروز:
سه شنبه 28 شهريور 1396
بازدید :
1254
علت تک شوهري!!
روزي در حدود چهل نفر از زنان قريش گرد آمده و به حضور علي (ع ) رسيدند گفتند: يا علي چرا اسلام به مردان اجازه چند زني داده است اما به زنان اجازه چند شوهري نداده است ؟ آيا اين امر يك تبعيض ناروا نيست ؟
علي (ع ) دستود داد: ظرفهاي كوچكي از آب آوردند و هر يك از آنها را به دست يكي از زنان داد سپس دستور داد همه آن ظرفها را در ظرف بزرگي كه وسط مجلس گذاشته بود و خالي كنند. دستور اطاعت شد آنگاه فرمود: اكنون هر يك از شما دو مرتبه ظرف خود را از آب پر كنيد، اما بايد هر كدام از شما عين همان آبي كه در ظرف خود داشته بر دارد. گفتند: اين چگونه ممكن است ؟ آبها با يكديگر ممزوج شده اند و تشخيص ‍ آنها ممكن نيست . علي (ع ) فرمود: اگر يك زن چند شوهر داشته باشد خواه ناخواه با همه آنها همبستر مي شود و بعد آبستن مي گردد، چگونه مي توان تشخيص داد كه فرزندي كه بدنيا آمده است از نسل كدام شوهر است . البته اين بهترين و ساده ترين دليلي بود كه آن حضرت براي آنان اقامه كرده است وگرنه از جهتي ديگر: زن مانند مرد نيست كه فقط بر اساس نياز غريزه جنسي تن به ازدواج دهد بلكه زن بيشتد از غريزه جنسي به محبّت و عاطفه مي انديشد و لذا زن در چند شوهري هرگز نمي توانسته است حمايت و محبت و عواطف خالصانه و فداكاري يك مرد را نسبت به خود جلب كند. از اين رو چند شوهري نظير روسپي گري همواره مورد تنفر زن بوده است . علي هذا چند شوهري نه با تمايلات و خواسته هاي مرد موافقت داشته است و نه با خواسته ها و تمايلات زن.
حکايتها و هدايتها/ محمد جواد صاحبي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :