امروز:
دوشنبه 9 اسفند 1395
بازدید :
419
چند چيز از حيوان حلال گوشت حرام است لطفاً بيان فرمائيد؟
پانزده چيز از حيوانات حلال گوشت حرام است: 1) خون 2) فضله 3) نري 4) فرج 5) بچه‌دان 6) غدد كه آن را دشول مي‌گويند 7) تخم كه آن را دنبلان مي‌گويند. 8) چيزي كه در مغز كله است و به شكل نخود مي‌باشد. 9) مغز حرام كه در ميان تيره پشت است. 10) پي كه در دو طرف تيره پشت است. 11) زهره دان 12) طحال 13) مثانه 14) حدقه چشم 15) چيزي كه در ميان سم است و به آن ذات الاشاجع مي‌گويند. (ر.ک: توضيح المسائل دوازده مرجع، ص2926)
مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :