امروز:
شنبه 1 مهر 1396
بازدید :
1329
توجه به معاش زندگي
داود بن سرحان مي گويد: روزي ديدم امام صادق (ع ) با دست خود، مقداري خرما را با پيمانه ، مي سنجد، عرض كردم : قربانت گردم ، اگر به بعضي از فرزندان و غلامان ، دستور مي دادي تا اين كار را انجام دهند، بهتر بود!. امام در پاسخ من فرمود:اي داود! زندگي يك انسان مسلمان ، سامان نمي يابد، مگر با سه كار: 1- دين و احكام آن را بشناسد. 2- در گرفتاري ها، صبر و تحمل كند. 3- اندازه گيري در معاش زندگي را به نيكوئي حفظ نمايد. و فرمود: (جدم ) علي بن الحسين (ع ) وقتي كه صبح مي شد، به دنبال كسب و كار، از خانه بيرون مي آمد، شخصي عرض كرد: اي پسر رسول خدا كجا مي روي ؟. فرمود: اتصدق لعيالي ميروم تا براي افراد خانواده ام ، صدقه تهيه كنم ، او پرسيد: آيا صدقه طلب كني ؟!. فرمود: من طلب الحلال فهو من اللّه صدقة عليه هر كس كه (با كار و كاسبي ) كسب مال حلال كند، آن مال از جانب خدا، صدقه براي او است.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :